Elettracompany.com

Компьютерный справочник
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скачать курс школа

Заказ учебников для 3 и 7 классов

Согласно письму МОН №1/9-39 от 22.01.2020 со 2 марта 2020 года на базе ИСУО и программы КУРС: Школа начинается совмещенный конкурсный отбор и заказ учебников 3 класса.

Согласно письму МОН №1 / 9- 39 от 21 . 2 .2020 отправка заказов 3 класса в систему начинается со 2 марта 2020 года. Отправка заказов 7 класса начнется не раньше 6 апреля.

Предлагаем ознакомиться с инструкциями по работе в системе:

Уважаемые пользователи!

Сообщаем, что 05.09.2019 и 10.09.2019 года в 15:00 будут проходить вебинары на тему:

«Переход в новый учебный год в программе КУРС: Школа и создание статестических отчетов»

На вебинаре будут рассматриваться такие вопросы:

подготовка к переходу в новый учебный год;
— создание 2019/2020 учебного года;
— внесение необходимых изменений;
— создание и отправка отчетов;
— ответы на вопросы пользователей.

Подача статистической отчетности в 2019-20 учебном году

Согласно приказа МОН № 1156 от 28 августа 2019 года, в системе ИСУО и ПО «КУРС: Школа» начинается подача статистической отчетности за 2019-20 учебный год.

Предлагаем ознакомиться с инструкциями:

Просьба к органам управления образованием распространить школьные инструкции среди подчиненых учебных заведений.

Переход в новый учебный 2019-2020 год

В связи с окончанием учебного 2018-2019 года необходимо перевести программу «КУРС: Школа» в новый 2019-2020 учебный год, обновить данные на портале ИСУО и подготовиться к сдаче статистической отчетности.

Внимание вебинар!

19 июня 2019 в 11-00 состоится всеукраинский вебинар по теме «Сбор информации об использовании учителями учебников и пособий по иностранным языкам». Для просмотра вебинара перейдите по ссылке:

Просим сообщить подчинены учебные заведения.

Внимание вебинар!

13 июня 2019 в 11-00 состоится всеукраинский вебинар по теме «План доставки учебников». Для просмотра вебинара перейдите по ссылке:

Просим сообщить подчинены учебные заведения.

Распределение учебников

В соответствии с письмом МОН №1 / 9- 367 от 11.06.2019 « Про План доставки учебников» на базе ИСУО и КУРС: Школы предоставить информацию о состоянии доставки учебников для 2 , 5 и 6 классов отдельно. Информацию должны подавать ЗОСО, ЗВО и ЗПТО.

Относительно перечня учебников и других организационных вопросов просим обращаться в органы управления образованием и ІМЗО(контакты на сайте IMZO.GOV.UA) .

Предлагаем ознакомиться с инструкциями по работе в системе :

Новая версия модуля «Печать приложений и табелей», релиз 2 R6

Мы обновили и доработали программу.

Основные изменения и новшества:

+ Приведение функционала к соответствию актуальным нормативным документам.
+ Общая оптимизация работы программы и другие исправления.

Электронная регистрация в заведения общего среднего образования

Замовлення підручників для 3 та 7 класів

Згідно листа МОН №1/9-39 от 22.01.2020 з 2 березня 2020 року на базі ІСУО та програми КУРС: Школа починаються об’єднані конкурсний вибір та замовлення підручників.

Читать еще:  Криминальная психология курсы

Увага! Відповідно до листа МОН №1 / 9- 39 від 21 . 2 .2020 відправка замовлень 3 класу до системи починається з 2 березня 2020року. В ідправка замовлень 7 класу почнеться не раніше 6 квітня.

Пропонуємо ознайомитись з інструкціями по роботі в системі:

Шановні користувачі!

Повідомляємо, що 05.09.2019 та 10.09.2019 о 15:00 відбудуться вебінари на тему:

«Перехід до нового навчального року в програмі КУРС: Школа та створення обов’язкової статистичної звітності»

На вебінарі будуть розглядатись такі питання:

— підготовка до переходу у новий навчальний рік;

— створення 2019/2020 навчального року;

— внесення необхідних змін;

— створення та відправлення звітів;

— відповіді на питання користувачів.

Подання статистичної звітності у 2019-2020 навчальному році

Згідно наказу МОН № 1156 від 28 серпня 2019 року, в системі ІСУО та ПЗ «КУРС: Школа» починається подання статистичної звітності за 2019-20 н.р.

Пропонуємо ознайомитись з останніми інструкціями:

Прохання до органів управління освітою розповсюдити шкільні інструкції серед підлеглих закладів освіти.

Перехід у новий навчальний 2019-2020 рік

У зв’язку з закінченням навчального 2018-2019 року необхідно перевести програму «КУРС: Школа» в новий 2019-2020 навчальний рік, оновити дані на порталі ІСУО та підготуватися до подання статистичної звітності.

Увага вебінар!

19 червня 2019 року о 11-00 відбудеться всеукраїнський навчальний вебінар на тему «Щодо збору інформації про використання вчителями підручників і посібників з іноземних мов українських авторів у закладах ЗСО» Для перегляду перейдіть за посиланням:

Просимо повідомити підпорядковані заклади освіти.

Увага вебінар!

13 червня 2019 року о 11-00 відбудеться всеукраїнський навчальний вебінар на тему « План доставки підручників» Для перегляду перейдіть за посиланням:

Просимо повідомити підпорядковані заклади освіти.

Розподіл підручників

В ідповідно до листа МОН №1/9-367 від 11.06.2019 року «Про План доставки підручників» на базі ІСУО та КУРС: Школи необхідно надати інформацію про стан доставки підручників для 2, 5 та 6 класів окремо. Інформацію повинні подати ЗЗСО, ЗВО та ЗПТО.

Щодо переліку підручників та інших організаційних питань прохання звертатись в органи управління освітою і ІМЗО (контакти на сайті IMZO.GOV.UA).

Пропонуємо ознайомитись з інструкціями по роботі в системі:

Нова версія модулю «Друк додатків і табелів», реліз 2 R6


Ми оновили і вдосконалили програму.

Основні зміни і нововведення:
+ Приведення функціоналу у відповідність до актуальних нормативних документів.
+ Загальна оптимізація роботи програми та інші виправлення

Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти

У зв’язку з чисельними зверненнями органів управління освітою та закладів освіти, та з урахуванням наказу Міністерства освіти та науки України від 16.04.2018 р. №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» була розроблена система «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» (https://school.isuo.org). Автоматизований портал розроблений для користування батьками та закладами загальної середньої освіти в режимі он-лайн для прозорості та зручності при реєстрації дітей в заклади освіти, а також аналізу поточного стану реєстрації.

Читать еще:  Системный аналитик курсы

Для навчання роботі з системою та отримання зворотнього зв’язку від закладів освіти та органів управління освітою, 25 квітня 2019 року о 15:00 буде проходити навчальний вебінар за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=y2rpII-HoKs&feature=youtu.be або https://u.to/1Eo0FQ .

Увага вебінар!

19 березня 2019 року о 15-00 відбудеться всеукраїнський навчальний вебінар «Замовлення підручників у програмі КУРС: Школа» за посиланням:

Просимо повідомити підпорядковані заклади освіти.

Програма дозволяє передавати дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти за допомогою Інформаційної системи управління освітою


Інформаційна система управління освітою
isuo.org

Онлайн курсы для успешной карьеры в индустрии игр, кино и искусства

О ШКОЛЕ
XYZ

Мы — команда трёхмерщиков, которые моделили для Love, Death & Robots, World of Tanks, War thunder, и многих других проектов. Мы были не довольны тем контентом, который существовал в интернете, поэтому разработали свой подход — основанный на постоянной практике и прокачке художественных навыков

Наша миссия — не учить тебя кнопкам (хотя это тоже есть в программе). У нас ты научишься качественно и выразительно моделить для игр и кино. С нами ты изучишь ААА-пайплайн на примере моделей с реальных проектов. Освоишь художественную составляющую, про которую так часто забывают в 3д сообществе. Узнаешь про технические лимиты проектов и научишься в них вписываться. Познакомишься с сотней трёхмерщиков со всей России в нашем закрытом Discord’е.

Добро пожаловать в, наверное, самое дружное и ламповое сообщество по трёхмерке.

Твоё путешествие только начинается!

Лучшие курсы

Работал художником 3D графики на Love Death and Robots, делал модельки и лидовал на World of Tanks, War Thunder и Quake Champions.

Открыл школу XYZ, в которой за 3 года провел 100+ лекций и вебинаров, и выпустил 600 студентов.

Наши
преподаватели

XYZ
ЭТО

Наши
студенты

Мы гордимся нашими студентами и активно помогаем им развиваться даже после прохождения наших обучающих программ.

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Читать еще:  Курсы php программирования бесплатно

Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector